ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία TSB-Service ανήκει στο δίκτυο συνεργατών της Megasoft και προσφέρει λύσεις σε:

 

· Εμπορικές Εφαρμογές

· Κάθετες Αγορές

· Λογιστική Διαχείριση

· Εφαρμογές Εστίασης

· Εφαρμογές Λιανικής

· Business Intelligence

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:+30 2310 559222

Φαξ: +30 2310 5592223

e-mail: info@tsbservice.gr