Τηλεφωνικά Κέντρα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ LG-ERICSSON

Τα τηλεφωνικά κέντρα LG-Ericsson, αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μίας σύγχρονης επιχείρησης. Περιλαμβάνουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με τις τελευταίες τεχνολογικές εφαρμογές ( VOIP, CTI, Voice Mail ) αποτελούν το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν της αγοράς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ